Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Investeringsplanen kommer i slutten av oktober/begynnelsen av november.

Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn