Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Budsjettformål

Kunnskapsdepartementet finansierer porteføljens budsjettformål.

Forskningsrådet mottar midler ifra Kunnskapsdepartementet knyttet opp mot ulike satsinger for, om og i utdanningssektoren. Dette er budsjettformålene Forskning og innovasjon i utdanningssektoren FINNUT, LÆREEFFEKT og PROFESJON.

Departementet har høye ambisjoner for forskning om utdanning og kompetanse og har en egen strategi for utdanningsforskning, Strategi for utdanningsforskning 2020–2024 "Forskning, kunnskapsmegling og bruk". Strategien skal også bidra til å følge opp regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028. Strategien bidrar også til å utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet, styrke forskningsdrevet innovasjon, og møte store samfunnsutfordringer.

Forskning av høy kvalitet og relevans er viktig for å treffe gode beslutninger på alle nivåer i utdanningssektoren. Forskning skal gjøres tilgjengelig og forståelig og den skal bidra til en opplyst og kunnskapsbasert utdanningsdebatt.

Ressursinnsatsen gjennom Forskningsrådet er Kunnskapsdepartementets viktigste virkemiddel for kontinuitet og langsiktighet i styrkingen av forskerkompetansen og kapasiteten i utdanningsforskningen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 08.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.