Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Utlysningsplan

Utlysinger med prioriteringer og beløp porteføljen deltar i med egne midler:

 

Søknadstype

Prioritering 2021
(stikkord)

Budsjett 2021
(beløp)

Planlagt 2022
(beløp)

Planlagt 2023
(beløp)

Forskerprosjekter

Tematisk område A, B, C og D

90

60

60

Unge forskertalenter

Tematisk område A, B, C og D 

30

 

25

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

Strategisk forskning ved grunnskolelærerutdanningene (GLU) og barnehagelærerutdanningen (BLU)

35 (GLU) 

30 (BLU)35 (GLU)

35 (GLU)


Kompetanse og samarbeidsprosjekter

Forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage/skole

-

80

 

Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Tematisk område A-C i 

30

-

30

Offentlig sektor-Ph.d.5

5

5

Strategisk miljøstøtte

Senter for spesialpedagogikk og inkludering

32

 

Strategisk miljøstøtte

Utvalgte profesjonsutdanninger

   

90

Koordinering og støtte

Gjesteforsker/ utenlandsstipend, arrangementsstøtte

3
3

3

Koordinering og støtte

Nasjonale forskerskoler

80

   

Internasjonalt samarbeid

NordForsk Education for tomorrow, nye initiativ

11

11

11

Annet

       

SUM

 

346

194

259

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 14.36 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.