Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Utlysningsplan

Utlysinger med prioriteringer og beløp porteføljen deltar i med egne midler:

 

Søknadstype

Prioritering 2021
(stikkord)

Budsjett 2021
(beløp)

Planlagt 2022
(beløp)

Planlagt 2023
(beløp)

Forskerprosjekter

Tematisk område A, B, C og D

90

60

60

Unge forskertalenter

Tematisk område A, B, C og D 

30

 

25

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

Strategisk forskning ved grunnskolelærerutdanningene (GLU) og barnehagelærerutdanningen (BLU)

35 (GLU) 

30 (BLU)35 (GLU)

35 (GLU)


Kompetanse og samarbeidsprosjekter

Forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage/skole

-

80

 

Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Tematisk område A-C i 

30

-

30

Offentlig sektor-Ph.d.5

5

5

Strategisk miljøstøtte

Senter for spesialpedagogikk og inkludering

32

 

Strategisk miljøstøtte

Utvalgte profesjonsutdanninger

   

90

Koordinering og støtte

Gjesteforsker/ utenlandsstipend, arrangementsstøtte

3
3

3

Koordinering og støtte

Nasjonale forskerskoler

80

   

Internasjonalt samarbeid

NordForsk Education for tomorrow, nye initiativ

11

11

11

Annet

       

SUM

 

346

194

259