Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Tiltaksplan

I 2021 lyses det ut midler til Forskerprosjekter og Kompetanse – og samarbeidspartnere på våren og Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor på høsten. I tillegg har Forskningsrådet fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å lyse ut midler til etablering av et senter for forskning på spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Dette er en utlysning til strategisk miljøstøtte med frist 17. mars 2021.

 

Tiltak
(utlysning)

Delmål

Søknadstyper

Budsjett 2021
(beløp)

Planlagt 2022
(beløp)

Planlagt 2023
(beløp)

Forskning om og for utdanningssektoren

Sterke forskningsmiljøer med fokus på de viktigste utfordringene 

Forskerprosjekt 


Unge forskertalenter

90

30

60

60

25

Strategisk og praktisk rettet forskning ved lærerutdanningen

Styrke forskningen ved lærerutdanningene
(GLU og BLU)

Kompetanse og samarbeidsprosjekt

35(GLU)
30 (BLU)

35 (GLU) 35 (GLU)Forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage, skole og videregående opplæring

Styrket innovasjonskunnskap og innovasjonsevne 

Kompetanse og samarbeidsprosjekt

-

80

 -

Innovasjon i utdanningssektoren

Styrket innovasjonskunnskap og innovasjonsevne

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

30

 

30

Offentlig PhD i utdanningssektoren

Innovasjon i utdanningssektoren

 

5

5

5

Senter for spesialpedagogikk

Sterke forskningsmiljøer

Strategisk miljøstøtte

32 

Koordinerings – og støttetiltak

Internasjonalisering, sterke forskningsmiljøer

Koordinering og støtte 

3

3

3

Mobilitet og internasjonale utlysninger

Internasjonalisering

Koordinering og støtte
Gjesteforsker/utenlandsopphold/internasjonal deltakelse

11

11

11

Nasjonale nettverk for doktorgradsutdanning

Kvalitet i doktorgradsutdanning og kompetanse for arbeidslivet

Koordinerings- og støtteaktiviteter 

80 (PROFE-SJON)

90 (PROFESJON)

SUM

 

 

346

194

259

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 02.14 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.