Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Prioriterte anvendelsesområder

Porteføljen tar sikte på å bygge bred kunnskap og relevant kompetanse for politikkutforming, forvaltning og praksis for utdanningssektoren og læring i og utenfor arbeidslivet. Anvendelsesområdet er hele bredden i utdanningssektoren, fra barnehage og grunnopplæring til høyere utdanning og voksenes læring, jf. Porteføljeplanen kap. 2.3. For å få til dette benyttes ulike søknadstyper (virkemidler).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 20.22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.