Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Prioriterte anvendelsesområder

Porteføljen tar sikte på å bygge bred kunnskap og relevant kompetanse for politikkutforming, forvaltning og praksis for utdanningssektoren og læring i og utenfor arbeidslivet. Anvendelsesområdet er hele bredden i utdanningssektoren, fra barnehage og grunnopplæring til høyere utdanning og voksenes læring, jf. Porteføljeplanen kap. 2.3. For å få til dette benyttes ulike søknadstyper (virkemidler).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 02.50 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.