Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Prioriterte anvendelsesområder

Porteføljen tar sikte på å bygge bred kunnskap og relevant kompetanse for politikkutforming, forvaltning og praksis for utdanningssektoren og læring i og utenfor arbeidslivet. Anvendelsesområdet er hele bredden i utdanningssektoren, fra barnehage og grunnopplæring til høyere utdanning og voksenes læring, jf. Porteføljeplanen kap. 2.3. For å få til dette benyttes ulike søknadstyper (virkemidler).