Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Tema Utdanning og kompetanse (Budsjettformål PROFESJON)

Budsjettformålet PROFESJON har som mål å bygge opp kompetanse og kunnskapsgrunnlag på strategisk viktige områder innenfor fire utvalgte grupper av profesjonsutdanninger, lærerutdanning, helse- og velferdsutdanninger, ingeniørutdanning og økonomisk-administrative utdanninger. Utlysningen sorterer under temaområdet B Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling [1].

Nasjonale forskerskoler

For å stimulere til vitenskapelig kvalitet og arbeidslivsrelevans i forskeropplæring, utdanning og forskning, lyses det ut midler til nasjonale forskerskoler - nettverk av norske universiteter og høyskoler som tilbyr doktorgradsutdanning. Det er universiteter og høyskoler med rett til å tildele doktorgrad som kan søke om midler.

Den faglige og tematiske prioriteringen i utlysningen er som følger:

  • Alle tematiske områder innen utdanningsgruppene lærerutdanning, helse- og velferdsutdanning, ingeniørutdanning og økonomisk-administrative utdanninger.

Andre strukturelle føringer som prioriteres er pilotprosjekter som gjennom å utvikle og anvende nye metoder og tilnærminger styrker doktorgradsutdanningens kvalitet og relevans for arbeidslivet, i samarbeid med partnere fra arbeidslivet.

Referanse

1 Forslaget forutsetter vedtak i sak PS 33/20, og må eventuelt justeres i tråd med det.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 14.25 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.