Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Prioriteringer i utlysninger 2021

Porteføljeplanen til Utdanning og kompetanse ligger til grunn for investeringsplanen. I tillegg er tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet og den analysen som er gjort for hele porteføljen førende for planen. Det er viktig å merke seg at de spesifikke prioriteringene innenfor hovedtemaområdene og faglige og andre prioriteringer finnes i selve utlysningsteksten og det er denne teksten som er gjeldende når man søker om midler.