Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Prioriteringer i utlysninger 2021

Porteføljeplanen til Utdanning og kompetanse ligger til grunn for investeringsplanen. I tillegg er tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet og den analysen som er gjort for hele porteføljen førende for planen. Det er viktig å merke seg at de spesifikke prioriteringene innenfor hovedtemaområdene og faglige og andre prioriteringer finnes i selve utlysningsteksten og det er denne teksten som er gjeldende når man søker om midler.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 03.19 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.