Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Internasjonalt

For porteføljen til Utdanning og kompetanse settes det av en internasjonaliseringspott. Det å styrke forskningens internasjonale orientering og samarbeid er et delmål for porteføljen.

Det videreføres deltakelse i fellesutlysninger gjennom NordForsk, blant annet gjennom Education for Tomorrow.

Det videreføres deltakelse i NORFACE, som er et samarbeid mellom forskningsfinansiører av samfunnsvitenskapelig forskning i Europa. Norge deltar i pågående aktiviteter i nettverket. Andre tiltak er i hovedsak nasjonale utlysninger til internasjonalisering, for eksempel rettet mot forskermobilitet og institusjonelt samarbeid og synliggjøres ved at prosjekter med internasjonalt samarbeid prioriteres ved bevilgning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 19.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.