Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Internasjonalt

For porteføljen til Utdanning og kompetanse settes det av en internasjonaliseringspott. Det å styrke forskningens internasjonale orientering og samarbeid er et delmål for porteføljen.

Det videreføres deltakelse i fellesutlysninger gjennom NordForsk, blant annet gjennom Education for Tomorrow.

Det videreføres deltakelse i NORFACE, som er et samarbeid mellom forskningsfinansiører av samfunnsvitenskapelig forskning i Europa. Norge deltar i pågående aktiviteter i nettverket. Andre tiltak er i hovedsak nasjonale utlysninger til internasjonalisering, for eksempel rettet mot forskermobilitet og institusjonelt samarbeid og synliggjøres ved at prosjekter med internasjonalt samarbeid prioriteres ved bevilgning.