Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Internasjonalt

For porteføljen til Utdanning og kompetanse settes det av en internasjonaliseringspott. Det å styrke forskningens internasjonale orientering og samarbeid er et delmål for porteføljen.

Det videreføres deltakelse i fellesutlysninger gjennom NordForsk, blant annet gjennom Education for Tomorrow.

Det videreføres deltakelse i NORFACE, som er et samarbeid mellom forskningsfinansiører av samfunnsvitenskapelig forskning i Europa. Norge deltar i pågående aktiviteter i nettverket. Andre tiltak er i hovedsak nasjonale utlysninger til internasjonalisering, for eksempel rettet mot forskermobilitet og institusjonelt samarbeid og synliggjøres ved at prosjekter med internasjonalt samarbeid prioriteres ved bevilgning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 01.44 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.