Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

FoUoI-verdikjede

For at utviklings og innovasjonsarbeidet i utdanningssektoren skal være forskningsbasert og av høy kvalitet bruker porteføljen ulike virkemidler for å oppnå målene som er satt i Porteføljeplanen. Porteføljestyret tilstreber derfor en balanse mellom forskerprosjekter og prosjekter der brukere og miljøer utenfor akademia deltar slik at verdikjeden ivaretas. De kommende årene lyses det ut midler til forskerstyrte prosjekter, samarbeidsprosjekter mellom forskere og offentlig sektor, samt innovasjonsprosjekter der offentlig sektor eier prosjektene. Basert på den årlige analysen av porteføljen bevilges det midler til prosjekter som komplementerer de prosjektene finansiert av porteføljen til Utdanning og kompetanse.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 15.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.