Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Investeringsplanen kommer i slutten av oktober/begynnelsen av november.

Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse