Programplan

Tematiske og faglige prioriteringer

Program for samisk forskning III har følgende seks tematiske og faglige prioriteringer

  1. kulturuttrykk
  2. samisk identitet og samfunnsbygging
  3. oppvekst og utdanning
  4. språk
  5. klima og miljø
  6. levekår og befolkningsutvikling

I tillegg blir det viktig at forskningsprosjektene som får støtte ivaretar elementer som bærekraft, etikk, samfunnsansvar og kjønnsfordeling på en god måte.. De faglige prioriteringene over, er også viktige i mange andre Forskningsrådsprogrammer, som f.eks. BEDREHELSE, KLIMAFORSK og FINNUT. Det vil nok derfor komme noen samarbeid om utlysinger framover.

Når det gjelder EUs rammeprogram, er det viktig at de faglige prioriteringene til P-SAMISK III dekker temaer som rammeprogrammet ikke dekker, samtidig som programmet også bør gjøre det mulig for kvalifiserte norske miljøer å styrke forskningen sin slik at de kan konkurrere om forskningsfinansiering med større prosjekter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 21.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.