Programplan

Styring og organisering

Programstyret

Divisjon for vitenskap i Forskningsrådet har det overordnede ansvaret for Program for samisk forskning III og oppnevner programstyret. Programstyret leder programmet på vegne av Forskningsrådet, og er underlagt og rapporterer til divisjonsstyret gjennom avdelings- og divisjonsdirektør. Programstyret er ansvarlig for at programmet når de målene som er satt og gjennomføres på en mest mulig effektiv måte i henhold til de planene som er lagt og innenfor de rammene som er vedtatt av divisjonsstyret. Forskningsrådets administrasjon har ansvaret for driften av programmet.

Programstyret består av følgende medlemmer: 2017-2021

Marit Myrvoll, museumsleder, Várdobáiki museum, (programstyreleder)
Ante Aikio, professor, Samisk høgskole
Astri Andresen, professor, Universitetet i Bergen
Oddmund Andersen, seniorforsker, Árran lulesamisk senter
Jens Dahl, professor, Københavns universitet
Anne Lene Turi Dimpas, psykologspesialist, Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) Morten Meldgaard, professor, Københavns universitet
Ulf Mörkenstam, førsteamanuensis, Stockholms universitet
Nancy Vibeke Olsen, seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (observatør) Katri Somby, seniorrådgiver, Sametinget (observatør)

Programadministrasjon
Rådgiver Elisabeth Westphal er programkoordinator. Informasjon om øvrige kontaktpersoner i Forskningsrådets administrasjon finnes på programmets hjemmeside.

Programmets adresse
Program om samisk forskning III (P-SAMISK III)
Norges forskningsråd
Postboks 564
1327 Lysaker
Telefon +47 22 03 70 00
E-post: post@forskningsradet.no

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 20.31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.