Programplan

Rekruttering av samer

Utviklingen av det samiske samfunnet vil være tjent med at flere samer rekrutteres til forskning. Forskerens sosiale, kulturelle og etniske bakgrunn kan ha stor betydning for de spørsmålsstillinger som reises. Slike faktorer kan ha stor betydning for de spørsmålsstillinger som reises. Det er derfor viktig at samer selv medvirker til og influerer på den forskningsmessige agendaen. Programmet vil gjennom utlysninger oppmuntre til rekruttering av samiske prosjektledere og deltakere. Det vil også bli stimulert til at det innarbeides midler til studentstipend innenfor rammene av større forskerprosjekt i tilfeller der det er stor mangel på rekruttering.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 20.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.