Programplan

Internasjonalisering

Internasjonalt forskningssamarbeid er viktig for å øke kvaliteten i norsk forskning og for å sikre at  Norge både har tilgang til, og bidrar til, internasjonal kunnskapsproduksjon.  

Innenfor samisk forskning er det naturlig å innta et relasjonelt og komparativt fokus. Dette gjelder  både på nordisk nivå, og på internasjonalt nivå. Vi vil derfor oppfordre til internasjonal komparativ  forskning der dette er fruktbart for analysene, og til internasjonal utveksling for stipendiater som er  tilknyttet prosjektene. 

Både EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, og andre internasjonale  samarbeidstiltak, slik som Joint Programming Initiatives (JPIs) og ERA-NET, har satsingsområder som  er relevante for programmet. Programmet ønsker derfor til å stimulere til prosjekter som kan delta på disse arenaene. 

For å styrke det internasjonale samarbeidet i samisk forskning, vil vi oppfordre prosjektene til

  • å ha internasjonale samarbeidspartnere og delta i internasjonale nettverk
  • at doktorgrads- og postdoktorstipendiater gjennomfører et opphold ved en utenlandsk forskningsinstitusjon i prosjektperioden
  • utenlandsstipend for stipendiater og forskere 
  • gjennomføring av internasjonale seminarer og konferanser i Norge
  • internasjonal publisering

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 16.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.