Programplan

Strukturelle prioriteringer

Program for samisk III er et grunnforskningsprogram som skal utvikle grunnleggende kunnskap av høy kvalitet om samiske forhold. Programmet skal være samfunnsrelevant i den forstand at den kunnskapen som kommer fram vil være nyttig for samfunns- og politikkutforming. Målet er også at den samiske folkegruppen skal kunne sikre og utvikle språket sitt, kulturen sin og samfunnslivet sitt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 20.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.