Programplan

Strukturelle prioriteringer

Program for samisk III er et grunnforskningsprogram som skal utvikle grunnleggende kunnskap av høy kvalitet om samiske forhold. Programmet skal være samfunnsrelevant i den forstand at den kunnskapen som kommer fram vil være nyttig for samfunns- og politikkutforming. Målet er også at den samiske folkegruppen skal kunne sikre og utvikle språket sitt, kulturen sin og samfunnslivet sitt.