Programplan

Ressurser og budsjett

Programmet er finansiert via Kunnskapsdepartementet (11,7 mill kroner), og Kommunal -og moderniseringsdepartementet (3,85 mill. kroner), og har dermed en total årlig inntekt på 15,5 mill. kroner. Programmet er løpende og har slikt sett ikke en definert programperiode. Men for den tiårige perioden programplanen omfatter vil dette utgjøre et budsjett på ca. 155 mill. kroner. Denne rammen angir handlingsrommet for hvilke aktiviteter som kan settes i gang under programmet. Programmet har planlagt én utlysning per år.

Programmets tema er omfattende, og programplanen er ambisiøs med mange utfordringer. Med den nåværende finansiering er det en utfordring å få dekket hele den tematiske bredden i programplanen. Som tidligere påpekt vil det kreve tilleggsfinansiering uten avsatte midlene når det gjelder integreringen av naturvitenskapelig perspektiver for at ikke kulturelle og samfunnsvitenskapelige problemstillinger må nedprioriteres. Programmet vil derfor forsøke på å initiere til felles arenaer med andre programmer hvor samisk-relaterte problemstillinger er (eller kunne være) relevant gjennom f.eks. utlysningssamarbeid.

Det vil bli utlyst ca. 15 mill. kroner hvert år, og utlysningene vil i prinsippet omfatte alle prioriterte temaområder i programplanen. Det kan være aktuelt å samarbeide med andre programmer slik som MILJØFORSK, KLIMAFORSK og BEDREHELSE innenfor temaområdene "Klima og miljø" og "Levekår og befolkningsutvikling".

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 03.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.