Programplan

Delmålene

Tematiske og faglige delmål:

  1. ny kunnskap om samiske språk, kultur, samfunnsliv og historie
  2. økt bruk av komparative og transnasjonale perspektiver i forskningen om det samiske samfunnet og dets institusjoner
  3. ny kunnskap om samisk identitet og selvartikulering i tid og rom
  4. ny kunnskap om relasjoner i Sápmi og mellom Sápmi og andre befolkningsgrupper, myndighetsaktører og internasjonale aktører
  5. ny kunnskap om effekter av tiltak for å bevare kultur og bedre livsvilkår og næringsvirksomhet

Strukturelle delmål:

  1. styrke rekrutteringen av samiske forskere
  2. styrke internasjonalt samarbeid
  3. styrke samisk som vitenskapsspråk
  4. styrke kommunikasjonen av kunnskap om samiske forhold til beslutningstakere og andre relevante aktører i og utover Sápmi

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 15.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.