Programplan

Program for samisk forskning III (P-SAMISK III) er et faglig bredt grunnforskningsprogram for samiske problemstillinger innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. I tillegg er det også åpent for naturvitenskapelig forskning innenfor feltet klima- og miljø som har en direkte tilknytning til humaniora og samfunnsvitenskap.

Innledning

Hovedmålet for programmet er å bidra til å ivareta Norges særlige ansvar for å utvikle ny forskningsbasert kunnskap for at den samiske folkegruppen skal kunne sikre og utvikle språket sitt, kulturen sin og samfunnslivet sitt.

Programmet skal fremme forskning av høy kvalitet som er relevant for politikkutvikling, forvaltning og for andre aktører i samfunnet. Målet er å få mer kunnskap om

  • kulturuttrykk
  • samisk identitet og samfunnsbygging
  • oppvekst og utdanning
  • språk
  • klima og miljø
  • levekår og befolkningsutvikling

Programmet ønsker å fremme ambisiøse prosjekter som gjerne ser de tematisk prioriterte områdene i sammenheng. Gjennom forskningsprosjektene sine, vil programmet støtte opp om forskningsmiljøer som studerer samiske forhold med tanke på langsiktig styrking av kvalitet og økt volum på forskningen innenfor feltet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 18.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.