Porteføljeplanen for Petroleum

Prioriterte forskningsarter (FoUoI-verdikjede)

Den samlede aktiviteten i porteføljen skal dekke strategisk grunnforskning, kunnskap- og kompetansebygging, anvendt forskning, teknologiutvikling og demonstrasjon og pilotering av teknologi.