Porteføljeplanen for Petroleum

Prioriterte forskningsarter (FoUoI-verdikjede)

Den samlede aktiviteten i porteføljen skal dekke strategisk grunnforskning, kunnskap- og kompetansebygging, anvendt forskning, teknologiutvikling og demonstrasjon og pilotering av teknologi.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mai 2022, 22.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.