Porteføljeplanen for Petroleum

Prioriteringer i EUs rammeprogram (Horisont Europa)

Horisont Europa er strukturert i tre søyler. I søyle nummer to, Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv, etableres det seks brede klynger som viderefører satsinger på samfunnsutfordringer og industrielt lederskap i Horisont 2020. Under søyle to blir det finansiert tematisk forskning og innovasjon i samarbeidsprosjekter, samt satsinger på missions og partnerskap.

Norsk petroleumsindustri vil med stor sannsynlighet kunne bidra på langt flere fagområder i rammeprogrammet enn det som har vært tilfelle frem til nå. Større deltagelse i EUs rammeprogram vil styrke bedriftenes muligheter til å få ny erfaring, nye partnere og kunnskap om nye markeder, samt hente hjem kunnskap og teknologi for anvendelse innenfor petroleumssektoren.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 09.36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.