Porteføljeplanen for Petroleum

Andre prioriteringer

Levetidsforlengelse av felter, gjenbruk av eksisterende installasjoner og infrastruktur offshore, samt nedstengning og fjerning (P&A) blir i økende grad en aktuell problematikk på norsk sokkel. I samfunnet for øvrig er sirkulær økonomi og gjenbruk av materialer og avfallsprodukter et viktig ledd i en grønnere økonomi. Dette er perspektiver som porteføljestyret tar hensyn til.

Internasjonalt samarbeid utover EUs rammeprogram prioriteres i tråd med departementenes tildelingsbrev og Forskningsrådets veikart for samarbeid med åtte prioriterte land utenfor Europa. Samarbeid med partnerorganisasjoner i Russland og Brasil for å muliggjøre fellesutlysninger på tvers av landegrensene vil fortsette. I tillegg er det interessant å styrke samarbeidet med Canada fordi landene har mange av de samme utfordringer og muligheter offshore. Et etablert utstrakt næringslivssamarbeid og komplementære kompetansemiljøer i begge land er et godt utgangspunkt for samarbeid.