Porteføljeplanen for Petroleum

Andre prioriteringer

Levetidsforlengelse av felter, gjenbruk av eksisterende installasjoner og infrastruktur offshore, samt nedstengning og fjerning (P&A) blir i økende grad en aktuell problematikk på norsk sokkel. I samfunnet for øvrig er sirkulær økonomi og gjenbruk av materialer og avfallsprodukter et viktig ledd i en grønnere økonomi. Dette er perspektiver som porteføljestyret tar hensyn til.

Internasjonalt samarbeid utover EUs rammeprogram prioriteres i tråd med departementenes tildelingsbrev og Forskningsrådets veikart for samarbeid med åtte prioriterte land utenfor Europa. Samarbeid med partnerorganisasjoner i Russland og Brasil for å muliggjøre fellesutlysninger på tvers av landegrensene vil fortsette. I tillegg er det interessant å styrke samarbeidet med Canada fordi landene har mange av de samme utfordringer og muligheter offshore. Et etablert utstrakt næringslivssamarbeid og komplementære kompetansemiljøer i begge land er et godt utgangspunkt for samarbeid.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mai 2022, 23.09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.