Porteføljeplanen for Petroleum

Definisjon av porteføljen

Porteføljen har hovedvekt på teknologi, matematikk og naturvitenskap, men inkluderer også innslag av samfunnsvitenskap, medisin og helsefag.

Porteføljen er i stor grad sortert under forskningstemaene knyttet til petroleum, med underkategoriene

  • Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
  • Undergrunnsforståelse
  • Boring, komplettering og intervensjon
  • Produksjon, prosessering og transport
  • Storulykker og arbeidsmiljø

Anvendelsesområdet er avgrenset til olje- og gassektoren med operatører og tilhørende leverandørindustri, relevante forsknings- og kunnskapsorganisasjoner og forvaltning. Hvis det opprettes en satsing på havbunnsmineraler fra 2021 vil dette inkluderes som en egen delportefølje under porteføljeplan petroleum. Porteføljen spenner verdikjeden fra grunnforskning, via industriell forskning til eksperimentell utvikling.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 10.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.