Porteføljeplanen for Petroleum

Budsjettformål

Olje- og energidepartementet (OED), Kunnskapsdepartementet (KD) og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) finansierer den målrettede aktiviteten i porteføljen i budsjettformålene PETROMAKS 2, DEMO2000 og PETROSENTER. Øvrig relevant aktivitet innenfor petroleum finansieres i hovedsak igjennom NFD og KD.

Illustrasjon av intervensjonslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen (jpg)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 20.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.