Porteføljeplanen for Petroleum

Budsjettformål

Olje- og energidepartementet (OED), Kunnskapsdepartementet (KD) og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) finansierer den målrettede aktiviteten i porteføljen i budsjettformålene PETROMAKS 2, DEMO2000 og PETROSENTER. Øvrig relevant aktivitet innenfor petroleum finansieres i hovedsak igjennom NFD og KD.

Illustrasjon av intervensjonslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen (jpg)