Porteføljeanalysen for Petroleum

Vedlegg

Vedlegg 1 – Figur: Budsjettinnsats fra målrettede og øvrige aktiviteter

imageqgeq.png

Vedlegg 2 – Figur: Tematisk fordeling og søknadstype i målrettet portefølje (2019)

image9iwv.png

Vedlegg 3 – Figur: Fordeling av bevilgning til løpende prosjekter fra målrettede og øvrige aktiviteter per sektor (2019)

image3shv.png

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2022, 23.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.