Porteføljeanalysen for Petroleum

Porteføljeanalysen for Petroleum

Porteføljeanalysen skal være et grunnlag for porteføljeplaner, investeringsplaner og rapportering, samt for rådgivning på tvers av porteføljestyrer, Styret og Forskningsrådet generelt. Analysen gjøres på totalporteføljen som inkluderer alle prosjekter Forskningsrådet har et nasjonalt ansvar for å mobilisere til og som ligger inn under investeringsvirksomheten. Dette inkluderer EU, Skattefunn og Regionale forskingsfond.

Porteføljeanalysen til petroleum tar utgangspunkt i hele bredden av petroleumsrelevant forskning i Forskningsrådet, både målrettet og øvrig aktivitet. Analysen gir en oversikt over grunnleggende trekk og statistikk i porteføljen og hvordan den samlede innsatsen bidrar til at vi når målene i porteføljeplanen.