Porteføljeanalysen for Petroleum

Porteføljeanalysen for Petroleum

Porteføljeanalysen til petroleum tar utgangspunkt i hele bredden av petroleumsrelevant forskning i Forskningsrådet, både målrettet og øvrig aktivitet. Analysen gir en oversikt over grunnleggende trekk og statistikk i porteføljen og hvordan den samlede innsatsen bidrar til at vi når målene i porteføljeplanen.