Investeringsplanen for Petroleum

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering 2021
(stikkord)

Budsjett 2021
(beløp)

Planlagt 2022
(beløp)

Planlagt 2023
(beløp)

Forskerprosjekter

Avgrenset til 

  • Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø 
  • Storulykker og arbeidsmiljø

30

20

20

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

Alle tema i porteføljeplanen inkludert, men prioritering på: 

  • energieffektivisering og reduksjon av klimagasser
  • samarbeidsflater med portefølje Energi, transport og lavutslipp

100

110

100

Innovasjonsprosjekter

Alle tema i porteføljeplanen inkludert, men prioritering på: 

  • energieffektivisering og reduksjon av klimagasser
  • samarbeidsflater med portefølje Energi, transport og lavutslipp
  • samarbeidsflater med portefølje Hav

140

150

150

Forskningssentre

Avgrenset til undergrunnsforståelse og digitalisering

160

0

0

Internasjonalt samarbeid

Tema innenfor porteføljeplanen, men detaljeres i samarbeid med samarbeidsland eller samarbeidene organisasjoner

25

15

25

SUM

 

455

295

295

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. februar 2023, 02.13 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.