Investeringsplanen for Petroleum

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering 2021
(stikkord)

Budsjett 2021
(beløp)

Planlagt 2022
(beløp)

Planlagt 2023
(beløp)

Forskerprosjekter

Avgrenset til 

  • Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø 
  • Storulykker og arbeidsmiljø

30

20

20

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

Alle tema i porteføljeplanen inkludert, men prioritering på: 

  • energieffektivisering og reduksjon av klimagasser
  • samarbeidsflater med portefølje Energi, transport og lavutslipp

100

110

100

Innovasjonsprosjekter

Alle tema i porteføljeplanen inkludert, men prioritering på: 

  • energieffektivisering og reduksjon av klimagasser
  • samarbeidsflater med portefølje Energi, transport og lavutslipp
  • samarbeidsflater med portefølje Hav

140

150

150

Forskningssentre

Avgrenset til undergrunnsforståelse og digitalisering

160

0

0

Internasjonalt samarbeid

Tema innenfor porteføljeplanen, men detaljeres i samarbeid med samarbeidsland eller samarbeidene organisasjoner

25

15

25

SUM

 

455

295

295