Investeringsplanen for Petroleum

Tiltaksplan

Porteføljestyret for petroleum vil primært gjennomføre sine tiltak som utlysninger med de budsjettrammene som er skissert under. I tillegg vil porteføljestyret utvikle samarbeidet med portefølje Energi, transport og lavutslipp og portefølje Hav i tråd med prioriteringene skissert over. Hvis samarbeidet konkretiseres til forpliktelser i utlysningene vil dette dekkes inn innenfor rammene som er gitt under for hver søknadstype.

 

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Aktuelle søknadstyper

Budsjett 2021
(beløp)

Planlagt 2022
(beløp)

Planlagt 2023
(beløp)

Innovasjon i næringslivet

1.1-1.5, 3.4 og 3.5

Innovasjonsprosjekter (IPN)

70

80 

80

Demonstrasjon og pilotering av teknologi

1.1-1.5, 3.3-3.5

Innovasjonsprosjekter (Demo)

70

70

70

Uavhengig grunnforskning på særskilte tema

1.4, 2.1-2.3, 3.1

Forskerprosjekter

30

20

20

Fellesutlysning med RBRF (Russland)

2.1, 2.3, 3.1, 3.2 og 3.5

Internasjonal Utlysning

10

0

10

Fellesutlysning med FINEP (Brasil)

1.1-1.3, 3.2-3.5

Internasjonal Utlysning

15

15

15

Forskning, kompetansebygging og forskerrekruttering som utfyller senteraktivitet

1.1-1.5,2.1-2.3, 3.1-3.5

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

(KSP-K)

 100

110

100

Sentersatsing på særskilt område

1.1-1.4,2.1-2.3, 3.1-3.5

 Forskningssentre (Petrosenter)

 160

 0

0

           

SUM

 

 

 455

295

 295

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 14.48 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.