Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Budsjettformål

Investeringsporteføljen (FRIPRO/FRINATEK, ROMFORSKNING, ISPNATEK og VITEN) er i hovedsak finansiert fra Kunnskapsdepartementets budsjettpost for langsiktig, grunnleggende forskning (post 52) med noe midler fra Klima- og miljødepartementet (ROMFORSKNING).

Flere departementer bidrar til å finansiere den totale fagporteføljen innenfor Naturvitenskap og teknologi. De største bidragsyterne er Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet.

Oversikt over de viktigste budsjettformålene som bidrar til fagporteføljen i naturvitenskap og teknologi: (Over 100 mill. kr i 2019)

Fri prosjektstøtte:

 • FRINATEK – Fri prosjektstøtte naturvitenskap og teknologi

Store programmer:

 • ENERGIX – Stort program fornybar energi
 • IKTPLUSS – IKT og digital innovasjon
 • NANO2021 – Nanoteknologi og nye materialer
 • PETROMAKS2 – Stort program petroleum

Senterordninger:

 • SFF – Sentre for fremragende forskning
 • SFI – Sentre for forskningsdrevet innovasjon
 • FMETEKN – Forskningssentre for miljøvennlig energi – teknologi
 • Brukerstyrte innovasjonsprogrammer:
 • BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena
 • CLIMIT – Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering
 • DEMO2000 – Prosjektrettet teknologiutvikling innenfor petroleumsvirksomhet
 • MAROFF-2 – Maritim virksomhet og offsh-2

Vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger:

 • FORINFRA – Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

Basisbevilgninger:

 • RBGRUNMILJ – Grunnbevilgning miljøinstitutter
 • RBGRUNTEKN – Grunnbevilgning teknisk industrielle institutter
 • SIMULA – SIMULA-senteret
 • STIM-EU – Strategisk instituttsatsing for EU-prosjekter

Relevante budsjettformål for ROMFORSKNING er nærmere beskrevet i programplanen[22].

Referanser

22 forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/romforskning/ siden er slettet

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 07.26 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.