Porteføljeanalysen for Naturvitenskap og teknologi

Vedlegg: Porteføljeanalyse 2020 – statistikk

Statistikken består av to deler. Den første delen omfatter hele fagporteføljen for naturvitenskap og teknologi, mens den andre delen omfatter porteføljen som porteføljestyret har investeringsansvar for. Merk at fagporteføljen ikke inneholder faggruppene basale biofag, zoologiske og botaniske fag og bioteknologi. I de nasjonale tallene fra NIFU inngår disse i matematikk-naturvitenskap og teknologi. Nasjonale tall er hentet fra NIFUs nasjonale statistikk, mens tall for Forskningsrådet er hentet fra Forskningsrådets datavarehus. Horisont 2020 tall er hentet fra eCorda databasen, mens ERC tall er Forskningsrådets egne tall.