Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Prioriterte forskningsarter (FoUoI-verdikjede)

Siden MT-porteføljen omfatter hele kjeden fra grunnforskning, anvendt forskning, utviklingsarbeid, forskningsbasert innovasjon og kommersialisering, vil ikke noen bestemt forskningsart være særlig prioritert. For å bidra til tilstrekkelig bredde i den grunnleggende kunnskapsbyggingen på MT-feltet, vil den langsiktige grunnleggende forskningen skje i et samspill med den strategiske MT-forskningen og med porteføljen av frie forskerprosjekter og senterordninger.

Mye av innsatsen vil være rettet mot fremtidig innovasjon og verdiskaping, som kan være i form av ny forskning og kommersiell eller samfunnsmessige verdiskaping. Det vil i hovedsak si at prosjekter frem til og med TRL nivå 6 vil være prioritert i porteføljen. Typisk kjennetegn for TRL 6 er at sluttproduktet (produktet/prosessen/tjenesten) er verifisert og dokumentert under relevante betingelser/omgivelser.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 08.14 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.