Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Andre prioriteringer

Behov for en solid kunnskaps- og rekrutteringsbase

Kunnskap er en nøkkelfaktor for å realisere ansvarlig teknologiutvikling i samfunnet. Tilgangen på nyutdannede kandidater med relevant og oppdatert kunnskap er avgjørende for å sikre dette. Like sentralt er det å utdanne kandidater som evner å jobbe og koble ulike typer av kunnskap innenfor transdisiplinære samarbeid. For å løse viktige samfunnsutfordringer bør samarbeidet også inkludere aktører utenfor akademia. For å sikre en base av kandidater med bred og sammensatt kompetanse, er det en viktig prioritering å understøtte:

  • Rekruttering av nye kandidater ved utdanningsinstitusjoner, med "state of the art" kunnskap innenfor bredden av muliggjørende teknologier, kombinert med evne til å sette sammen kunnskap og høste praksis fra alle relevante fagområder, i samhandling med andre.
  • Utvikling av læringsarenaer og nye arbeidsformer gjennom eksperimentering mellom aktørene i innovasjonssystemet som gir ny kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å møte de store globale utfordringene på nye og djerve måter.