Porteføljeanalyse for Muliggjørende teknologier

Avgrensing av delporteføljen

Samfunnsansvarlig forskning og innovasjon (RRI) er i Forskningsrådet definert som tilnærminger til forskning og innovasjon som tar sikte på å forutse og vurdere potensielle virkninger og samfunnsmessige forventinger, med mål om å skape inkluderende og samfunnsansvarlig forskning og innovasjon. Innsatsen har to underkategorier:

  • Utviklings- og prosessorientering: Eksperimentering, utviklingsarbeid og læring på tvers av etablerte grenser, sektorer og disipliner med sikte på å gjøre prosessene i forsknings- og innovasjonssystemet mer fremadskuende, refleksive, inkluderende og dynamiske/fleksible
  • Medvirkning: Involvering av offentligheten/brukere/innbyggere i forskning og innovasjon

Utviklings- og prosessorientert RRI er i hovedsak basert på et RRI-rammeverket som ble utviklet for BIOTEK2021, NANO2021, IKTPLUSS og SAMANSVAR, der fire viktige elementer trekkes fram; se fremover, tenk gjennom, inviter med og jobb sammen. Involvering av offentligheten, brukere og innbyggere i forskning og innovasjon vil ikke nødvendigvis i samme grad være eksperimentelt orientert. Medvirkning og inkludering av stakeholdere er imidlertid også en viktig dimensjon ved utviklings- og prosessorientert RRI-arbeid.

RRI er typisk en flerfaglig/transdisiplinær aktivitet, ofte med utspring i samfunnsvitenskap, humaniora og teknologi. Feltet har stor tematisk bredde, og inngår i ulike anvendelsesområder (bransjer, næringer og samfunnssektorer) og hele verdikjeden (utviklingsarbeid, anvendt forskning og grunnforskning).

I Forskningsrådets merkesystem ble RRI en egen kategori fra og med 2019. Fram til 2018 ble kategorien Etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter (ELSA) benyttet. ELSA er hovedsakelig flerfaglig, basert på samfunnsvitenskap og humaniora, er mindre anvendelsesorientert, men inngår i hele verdikjeden. Bruddet i kategoriseringen er vesentlig og nedenfor presenteres derfor hovedsakelig 2019-tall, bestående av både ELSA og RRI, men omtalt samlet som RRI. Tallene vil endres betydelig etter hvert som prosjekter avsluttes eller kommer opp i marsjfart. Det vil bli et langt bedre grunnlag for å analysere RRI-porteføljen i årene framover.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2022, 16.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.