Porteføljeanalyse for Muliggjørende teknologier

Avgrensing av porteføljen

Fag/teknologi

Bioteknologi er et eget fag, så vel som en egen teknologikategori i Forskningsrådet. Bioteknologi-porteføljen omfatter Forskningsrådets prosjekter merket med bioteknologi under "teknologimerking", som i henhold til OECD er definert som "Anvendelse av naturvitenskap og teknologi på levende organismer og på deler, produkter og modeller av disse, slik at levende eller ikke-levende materialer endres for å frembringe kunnskap, varer og tjenester".

Bioteknologi som kunnskapsområde er tett integrert i livsvitenskapene. Utvikling av bioteknologisk kompetanse drar veksler på ulike fag som biologi, kjemi, fysikk, matematikk og ingeniørvitenskap. For å utvikle samfunnsansvarlig bioteknologi trengs også kompetanse i samfunnsvitenskap, humaniora og juss.

Tema

Som muliggjørende teknologi dekker bioteknologi bredt i forhold til forskningstematikk. I helsesektoren er bioteknologi sentral i alt fra forebyggende tiltak og diagnostikk til utvikling og produksjon av nye legemidler. Omstilling til persontilpasset medisin med bruk av biomarkører og genetisk informasjon for å optimalisere behandling til den enkelte pasient er avhengig av bioteknologisk kompetanse. Bioteknologi har også mange anvendelser innenfor matproduksjon (både landbruk og akvakultur), samt prosessering og foredling av fornybare biologiske ressurser. En slik omstilling mot en bærekraftig og sirkulær bioøkonomi med god naturforvaltning er viktig for å redusere klimautslipp, som er et viktig bærekraftsmål.

Samfunnsmessige forhold knyttet til utvikling og anvendelse av bioteknologi er også sentral tematikk i porteføljen. Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) er en viktig dimensjon i tekno-policy dokumenter i Forskningsrådet, EU og OECD. RRI handler om skiftet i forholdet mellom forskning og samfunn; fra lineære til interaktive modeller med vekt på samspill og nettverk på tvers av disipliner og sektorer.

Anvendelsesområde

Bioteknologisk metode og metodikk har en rekke bruksområder innenfor forskning, næringsutvikling og forvaltning. Bioteknologi er ikke en næring i seg selv, men betegner et bredt sett av teknologier som kan bidra til nye løsninger innenfor eksisterende og nye næringer. Bioteknologisk kompetanse og metode utvikles og anvendes bredt, og spesielt innenfor sektorene landbruk, marin, industri og helse. Som teknologiområde skal bioteknologi bidra til å realisere sektorstrategiene for disse områdene.

FoUoI–verdikjede

Bioteknologiporteføljen omfatter hele spekteret av aktiviteter fra grunnleggende forskning til eksperimentell utvikling og innovasjon i privat og offentlig sektor (TRL 1 – 7).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2022, 16.19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.