Porteføljeanalyse for Muliggjørende teknologier

Trender i samfunnet, næringsliv og fagutvikling som påvirker investeringsvalg

Forskningsinnsatsen innenfor nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer er et prioritert område under muliggjørende og industrielle teknologier i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028. I nasjonal FoU-strategi for nanoteknologi skal satsingen gi vesentlig bidrag til norsk næringsutvikling og være samfunnsnyttig. Nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer skal bidra til økt konkurransekraft innenfor tema som energi og miljø, hav, mat og helse, samtidig som man skal unngå å skape uønskede effekter på helse, miljø og samfunn.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2022, 16.49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.