Porteføljeanalyse for Muliggjørende teknologier

Avgrensing av porteføljen

Fag/teknologi

Nanoteknologi/avanserte materialer er avgrenset i tråd med følgende beskrivelse:
"Nanoteknologi er design, karakterisering, produksjon og anvendelse av materialer, strukturer, enheter og systemer hvor dimensjoner i nano-området, typisk 1-100 nanometer, spiller en avgjørende rolle. Avanserte materialer har spesielle egenskaper som elektriske, fotovoltaiske, magnetiske, termiske eller optiske egenskaper. Grensen mellom avanserte og andre materialer er ikke gitt eksakt, men avanserte materialer kjennetegnes ved at deres spesielle egenskaper utnyttes for eksempel innenfor datateknologi, produksjon av fornybar energi, sensorteknologi og medisinsk teknologi. Strukturelle materialer (f.eks. betong, stål, tre) er i utgangspunktet ikke omfattet av avanserte materialer."

Tema

Porteføljeanalysen omfatter alle prosjekter i Forskningsrådet som er merket med relevans for nanoteknologi, avanserte materialer og/eller mikroteknologi, avhengig av tema. Porteføljen har innsats innenfor mange temaer men det er fornybar energi og lavutslipp, bærekraft miljø og klima, nanomedisin og medisinsk teknologi, naturressurser og samfunnsansvarlig forskning og innovasjon som er prioritert i NANO2021.

Anvendelsesområde

Nanoteknologi og avanserte materialer har en rekke anvendelsesområder innenfor forskning, næringsutvikling og offentlig forvaltning. Feltet bidrar til nye løsninger innenfor eksisterende og nye næringer, både innenfor de prioriterte temaene i NANO2021, men også på andre områder som f.eks. maritim sektor.

FoUoI-verdikjede

Porteføljen omfatter hele spekteret fra grunnleggende forskning til eksperimentell utvikling og innovasjon i privat og offentlig sektor (TRL 1-6), og finansierer UoH-sektoren, instituttsektoren, næringsliv og helseforetak.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2022, 16.34 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.