Investeringsplanen for Livsvitenskap

Utlysningsplan

Under er en oversikt over utlysinger, prioriteringer og beløp finansiert med midler fra porteføljestyrets budsjett, oppsummert i tabellform.

Søknadstype Prioritering 2020
(stikkord)

Planlagt 2021

(beløp i mill. kr)

Planlagt 2022

(beløp i mill. kr)

Planlagt 2023

(beløp i mill. kr)

Forskerprosjekt:
  • Fornyelse
  • Talenter
  • Mobilitet
Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning 423 423 423
Forskerprosjekt:
  • Stort, tverrfaglig forskerprosjekt, Fellesløft IV
Tverrfaglige prosjekter med vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning
(Antatt andel FRIMEDBIO)
400 0 0
Koordinerings- og støtteaktivitet – løpende utlysning Forskningsopphold i utlandet for dr.stip., postdok. og prosjektledere for Unge talenter med bevilgning fra FRIPRO 1,5 1,5 1,5
SUM   824,5 424,5 424,5

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 03.02 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.