Investeringsplanen for Livsvitenskap

Utlysningsplan

Under er en oversikt over utlysinger, prioriteringer og beløp finansiert med midler fra porteføljestyrets budsjett, oppsummert i tabellform.

Søknadstype Prioritering 2020
(stikkord)

Planlagt 2021

(beløp i mill. kr)

Planlagt 2022

(beløp i mill. kr)

Planlagt 2023

(beløp i mill. kr)

Forskerprosjekt:
  • Fornyelse
  • Talenter
  • Mobilitet
Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning 423 423 423
Forskerprosjekt:
  • Stort, tverrfaglig forskerprosjekt, Fellesløft IV
Tverrfaglige prosjekter med vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning
(Antatt andel FRIMEDBIO)
400 0 0
Koordinerings- og støtteaktivitet – løpende utlysning Forskningsopphold i utlandet for dr.stip., postdok. og prosjektledere for Unge talenter med bevilgning fra FRIPRO 1,5 1,5 1,5
SUM   824,5 424,5 424,5