Overordnede planer

Prosjekter finansiert av porteføljestyret

Porteføljestyret

Porteføljestyret har ansvar for å ta beslutninger om investering innenfor livsvitenskap og for å bistå med faglig rådgivning.

Se porteføljestyret

kontakt

Line Mariann Grønning-Wang

Aktuelt for Livsvitenskap

Aktuelle arrangementer