Overordnede planer

Porteføljestyret har ansvar for investeringene i Banebrytende forskning

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Livsvitenskap, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

kontakt

Line Mariann Grønning-Wang

Aktuelt for Livsvitenskap

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet