Livsvitenskap

Livsvitenskap omfatter vitenskapsdisipliner som studerer levende organismer og livsprosesser. Biologi og medisin utgjør kjernen, støttet av kjemi, fysikk og matematiske fag. Vi investerer i et bredt spekter av grensesprengende forskning og innovasjon innenfor livsvitenskap. Vi har tilbud til deg enten du kommer fra en forskningsorganisasjon, det offentlige eller næringslivet.

En astronaut står med en telefon i hånden, foran en grønn abstrakt form

Overordnede planer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Livsvitenskap, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

kontakt

Line Mariann Grønning-Wang

    Banebrytende forskning

Aktuelt for Livsvitenskap

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 13.55 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.