Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Vedlegg

Illustrasjon av intervensjonslogikken som ligger til grunn for porteføljeplane

Oversikt over porteføljeplanen

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 21.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.