Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Samfunnsmål

  • Norge forvalter naturen innenfor dens tålegrenser 
  • Samfunnet er grønt og bærekraftig 
  • Mat- og landbruksverdikjedene er bærekraftige, effektive og konkurransedyktige
  • Forebyggende innsats gir god folkehelse og livskvalitet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 21.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.