Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Samfunnsmål

  • Norge forvalter naturen innenfor dens tålegrenser 
  • Samfunnet er grønt og bærekraftig 
  • Mat- og landbruksverdikjedene er bærekraftige, effektive og konkurransedyktige
  • Forebyggende innsats gir god folkehelse og livskvalitet