Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Forventede virkninger (outcome)

Virkninger indikerer bruken og bearbeidingen av resultatene hos brukergrupper som offentlige og private virksomheter. Det vil da være snakk om markedsferdige eller anvendbare produkter og tjenester. Dette er altså ikke direkte resultater av FoU-prosjektene alene, og det lar seg da heller ikke gjøre å relatere de enkelte virkningene til bestemte prosjekter eller søknadstyper. Virkningene er derimot som regel et resultat av flere FoU-prosjekter og en rekke andre innsatsfaktorer satt i system. For bedrifter vil det bety et vellykket kommersialiseringsløp, mens for offentlige virksomheter betyr det at tjenester kan rulles ut for publikum eller benyttes som offentlige planer, lover eller regler. Kunnskap for å påvirke internasjonale prosesser som er viktige for Norge.

Indikatorene skal brukes til å vurdere i hvilken grad bruksmålene vil kunne nås. De vil være av typen:

  • Produkter, tjenester og løsninger
  • Nye forretningsmodeller
  • Prosesser i produksjon
  • Spin offs
  • Sterke og robuste fagmiljøer
  • Lover, regler, politiske virkemidler, ny politikk
  • Samfunnsmessige og økonomiske rammebetingelser
  • Ny innsikt basert på forskning og erfaringsbasert kunnskap

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 21.31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.