Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Prioriterte forskningsarter (FoUoI-verdikjede)

FoUoI-verdikjede:

1

Grunnforskning

2

Anvendt forskning

3

Utviklingsarbeid

4

Verifisering

5

Pilotering

6

Demonstrasjon

Hele bredden av Forskningsrådets søknadstyper er aktuelle for denne porteføljen. Hovedtyngden forventes å være forskerledede samarbeidsprosjekter og bedriftsledede innovasjonsprosjekter. Der styret ser behov vil også grunnforskning og nyskapende, risikovillig forskning være aktuelt. Det vil være et økende behov for tverr- og transfagligfaglig forskning og økt brukermedvirkning for å møte kunnskapsutfordringene. Prosjekter som bereder grunnen for pilotering og oppskalerbarhet vil også være aktuelle.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 19.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.