Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Prioriterte forskningsarter (FoUoI-verdikjede)

FoUoI-verdikjede:

1

Grunnforskning

2

Anvendt forskning

3

Utviklingsarbeid

4

Verifisering

5

Pilotering

6

Demonstrasjon

Hele bredden av Forskningsrådets søknadstyper er aktuelle for denne porteføljen. Hovedtyngden forventes å være forskerledede samarbeidsprosjekter og bedriftsledede innovasjonsprosjekter. Der styret ser behov vil også grunnforskning og nyskapende, risikovillig forskning være aktuelt. Det vil være et økende behov for tverr- og transfagligfaglig forskning og økt brukermedvirkning for å møte kunnskapsutfordringene. Prosjekter som bereder grunnen for pilotering og oppskalerbarhet vil også være aktuelle.