Porteføljeanalysen for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Porteføljeanalysen kommer i løpet av 2021.

Porteføljeanalysen for Landbasert mat, miljø og bioressurser