Investeringsplanen for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Utlysningsplan 2021 -23

Utlysningsplanen gir en samlet oversikt over porteføljens egne investeringer. Investeringsplanen gjenspeiler situasjonen basert på porteføljens rammer. Det vil etterstrebes å investere i de årlige totalsummer som er satt opp for hvert budsjettformål. Justeringer vil kunne skje basert på statsbudsjettet og andre justeringer. Avhengig av søknadstilfang til den enkelte utlysning vil det åpnes for å kunne flytte midler mellom utlysninger innenfor samme tematikk der søknadstilfanget er større, eller man ser gjennom en porteføljevurdering at det vil være mer hensiktsmessig å legge investeringene noe annerledes enn opprinnelig planlagt.

Tabell 2: Utlysningsplan 2021-23. Tabellen gir en samlet oversikt over planlagte utlysninger, prioriteringer og beløp porteføljen investerer av egne midler per budsjettformål i 2021, og samlet for budsjettformålene i 22 og 23. Beløp oppgis i mill. kroner.

 

Søknadstype

Prioritering 2021
(stikkord)

2021

BIONÆR

2021

MILJØ-FORSK

2021

SIRKULÆR ØKONOMI

2022


samlet

2023


samlet

Forskerprosjekter

Matsystemer

25

   

 

Grunnleggende forskning på dyrehelse, velferd, plantehelse, jord

60

       

Sirkulær økonomi

   

30

   

Kompetanse- og samarbeids- prosjekter

Matsystem

50

10

 

120 

70

Arealer under press

10

50

 

20

50

Sirkulær økonomi

 

10

 

150

130

AMR

     

15

 

Kommersiali-seringsprosjekter

Mat og Bioressurser

     

20

20

Sirkulær økonomi

     

20

20

Innovasjons- prosjekter 

 

70

   

100

100

Koordinering og støtte

 

1

1,5

 

2,5

2,5

Internasjonale utlysninger (se tabell 3)

 

89,5

13

 

80,5

50,5

SUM

 

303,5

84,5

30

527,5

443

Tabell 3: Internasjonale samarbeid 2021-2023

 

Internasjonale utlysninger
Indikative utlysninger og summer

Tittel samarbeid

2021

2022

2023

HDHL

10

5

5

EJP Soil

10

   

SusCrop

 

10

 

SusAn, FACCE ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD, FACCE SusCrop

15

   

FOSC

 

10

 

JPI CH

4

10

5

FORESTVALUE

10

 

10

BiN

10

   

CoreOrganic

10

 

10

ICT-AGRI-FOOD

 

5

 

ICRAD

 

10

 

NKJ

     

Norsk-Svensk hesteforskning

2,5

2,5

2,5

Sirkulærøkonomi

5

5

5

Biodiversa/Partnerskap

10

10

10

Grønn nordisk satsing 

 

10

 

Partnerskap Water 4 all

3

3

3

Sum 

89,5

80,5

50,5

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 10.45 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.