Investeringsplanen for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Investeringsplanen kommer i slutten av 2020.

Investeringsplanen for Landbasert mat, miljø og bioressurser