Investeringsplanen for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Investeringsplanen kommer i slutten av oktober/begynnelsen av november.

Investeringsplanen for Landbasert mat, miljø og bioressurser