Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Internasjonalt samarbeid

Gjennom mobiliseringsprosjektene er det mobilisert til ca. 40 PES-søknader i 2019 for Horisont 2020. I mobilisering til internasjonale programmer er det også samarbeid regionalt med EU-nettverkene. Kapasitetsløftprosjektene har internasjonale samarbeidspartnere. Samarbeidsaktivitetene her er i tidlig fase.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 17.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.