Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Delmål

  1. Etter tre år skal mobiliseringsprosjektene minimum ha nådd sine mål for mobilisering til regionale, nasjonale og internasjonale program
  2. Etter tre år skal kapasitetsløft-prosjektene være godt i gang med å bygge opp kompetanse som er relevant for det aktuelle næringslivet og ha oppnådd minst én tydelig milepæl
  3. Etter seks år skal kapasitetsløft-prosjektene ha skapt endringer som kan videreføres og forsterkes etter at prosjektene er avsluttet
  4. Etter tre år skal Forskningsrådet og fylkeskommunen ha på plass en velfungerende strategisk dialog og samarbeid om mobilisering til forskning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 04.28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.