Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

FORREGION – Forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION skal bidra til økt verdiskaping i næringslivet, og til at Forskningsrådet er en sterk og synlig aktør for omstilling som tar hele landet i bruk. FORREGION skal bidra til økt verdiskaping ved å styrke evnen til omstilling i norsk økonomi, øke konkurranseevnen i nytt og eksisterende næringsliv og bedre samspill og kunnskapsoverføring. Budsjettformålet skal videre bidra til å nå KMD sitt mål om et vekstkraftig næringsliv i regioner og distrikt, og er en del av den næringsrettede innsatsen i regional- og distriktspolitikken.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 02.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.