Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Hovedmål

Programmets hovedmål er økt kommersiell anvendelse av lovende forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner i Norge.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 19.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.