Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Hovedmål

Programmets hovedmål er økt kommersiell anvendelse av lovende forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner i Norge.