Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Hovedmål

Programmets hovedmål er økt kommersiell anvendelse av lovende forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner i Norge.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. januar 2022, 00.08 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.