Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

FORNY - Forskningsbasert nyskaping

FORNY skal bidra til at Forskningsrådet leverer på MRS-målet: Økt verdiskaping i næringslivet. Forskningsrådet bidrar til økt verdiskaping gjennom å

  1. Styrke evnen til omstilling i norsk økonomi
  2. Øke konkurranseevnen i nytt og eksisterende næringsliv
  3. Bedre samspillet og kunnskapsoverføringen mellom FoU-institusjoner og næringsliv.

Programmet skal bidra til Regjeringens langtidsplan for forskning ved å stimulere til økt kommersialisering og nyskaping fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 20.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.