Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Finansiering

Investeringsporteføljen finansieres i hovedsak av Nærings- og fiskeridepartementet, som har hovedansvar for de næringsrettede virkemidlene.

Nærings- og fiskeridepartementet finansierer BIA og Eurostars fullt ut, samt ca. 80% av FORNY. Kunnskapsdepartementet bidrar med de resterende ~20%.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sektoransvar for den regionale forskningspolitikken og finansierer ca. 90% av FORREGION, supplert av Kunnskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 20.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.